Køreprøve / Den praktiske prøve

Som afslutning på dit kørekort forløb, skal du til en køreprøve / praktisk prøve, hvor en sagkyndig vil teste dine færdigheder i trafikken, og vurdere om du er parrat til at have erhvervet kørekortet.

Du kan komme til den praktiske prøve, køreprøven, når du har opfyldt en række betingelser. Du skal have;

- Opfylde alderskravet for den kørekort kategori, du ønsker at erhverve kørekort til.
- Have været op til og bestået teoriprøve.
- Køreprøven skal seneste aflægges og været bestået 1 år efter du bestod teoriprøven.
- Gennemført et køreteknisk kursus (glatbane).

Hvornår skal jeg bestille en køreprøve?

Ikke alle ovenstående betingelser skal være opfyldt, før man kan bestille en køreprøve.
Du kan tidligst bestille en køreprøve efter du har bestået teoriprøven. Normalt bookes en køreprøve umiddelbart efter du har bestået teoriprøven, da der oftest er lang ventetid.

Køreteknisk anlæg (kursus på glatbane) kan også tidligst bestilles efter du har bestået teori. Derfor kan du i mellemtiden gennemføre kurset, som en del af træningen op til køreprøven. Du kan herefter valgfrit vælge, om du vil tage ekstra køretimer for at finpudse kørslen, og øge chancerne for bestå den praktiske prøve i første omgang.

Du skal være opmærksom på at det er ene og alene din kørelære der bedømmer om du er klar til en køreprøve, selvom du føler dig klar og har gennemgået minimumkravet for de obligatoriske køretimer. Det er ikke altid, at din kørelære er enig med dig, og kræver mere øvelse i form af ekstra kørelektioner.

BEK, Bilag 3. “Bestemmelser for anvendelse af lektionplaner i køreuddannelsen”II. Lovkrav mv.

3) Det er fortsat køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – udover det anførte mindste lektionsantal – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges. Det obligatoriske mindste lektionsantal kan således ikke anvendes som udtryk for et sædvanligt uddannelsesforløb. Køreeleven vil sædvanligvis have behov for at gennemgå flere lektioner.

 

Hvad skal jeg medbringe til køreprøven?

- Evt. tidligere udstedt kørekort
- Gyldig pas – haves dette ikke, skal du medbringe billedlegitimation samt dåbs-, fødsels-, eller navneattest (original version).
- Ansøgningskemaet – blanketten skal være korrekt udfyldt.
- Lektionsplan – også kaldet logbog eller elevhæfte.
- Medbringer du ikke påkrævet dokumenter, dumper du øjeblikkeligt køreprøven og du skal betale et prøvegebyr igen.

 

Hvor lang tid tager køreprøven?

Varigheden af køreprøven afhænger af hvilke kørekort kategori, du ønsker at erhverve førerretten til.

For kategori A1, A2, A, B, B/E, T/M – tager den praktiske prøve normalt ca. 30-45 minutter.

Kørslen sammen med den sagkyndige skal vare minimum 25 minutter og dertil lægges der tid til kontrol af dokumenter, herefter også kontrolprøven – spørgsmål omkring køretøjets udstyr.

For kategori C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E – tager den praktiske prøve normalt ca. 50-60 minutter.

Kørslen skal vare minimum 45 minutter og dertil lægges der tid til kontrol af dokumenter, herefter også kontrolprøven – spørgsmål omkring køretøjets udstyr.

 

Hvordan forløber køreprøven?


Kontrol af dokumenter

Du kommer til politiets prøvested sammen med din kørelærer, og den sagkyndige vil komme og præsentere sig selv og sikre sig at du er den person der har booket en tid til køreprøve – herunder kontrol af dine dokumenter.

Kontrolprøven – kontrol af køretøjets udstyr

Som et led i den praktiske prøve, skal du her vise dine færdighed i kontrol af bilens lovpligtige udstyr. Under kontrollen skal du, uden brug af værktøj, undersøge og tage stilling til, om de dele, der undersøges, opfylder lovkravene, herunder kunne forklare hvordan kontrollen udføres. Det vil sige, at du skal bl.a. kunne kontrollere om der er olie i bilens motor, og vise hvordan man tjekker det. Dette øves typisk op til køreprøven med din kørelære.

Videoen nedenfor giver råd til kontrolprøven, så du ikke dumper før du overhovedet har sat dig bag rettet!

 Køreprøven – prøve af dine færdigheder bag rattet

Du er nu føre af køretøjet og skal kunne bevise, at du er i stand til at begå dig i trafikken på lovlig og betryggende vis. Du skal som udgangspunkt demonstrere dine kørefærdigheder samt bevise din forståelse af færdselsregler. Du bliver anvist af den prøvesagkyndige i god tid, så du kan nå at forberede dig på at udføre det herefter.

Køretøjet skal være en godkendt skolevogn, typisk den samme som du har kørt sammen med din kørelære. Dvs., at den sagkyndige har mulighed for at gribe ind, i form af speeder, bremse eller gribe fat i styrtøjet, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden.

Du bliver ikke bedt om at lave manøvre, som du har været igennem på manøvrebanen eller køreteknisk anlæg såsom 8-taller eller baglæns slalom. Dog kan han kræve at du fortager en parallel parkering eller en 3-punkt vending m.m.

Prøven vurderes som en helhed, og derfor er der som udgangspunkt plads til mindre fejl. Er du modsat til farer for andre eller dig selv i trafikken, eller ikke overholder færdselsreglerne, kan det betyde at prøven bedømmes som ikke-bestået.

Udemiddelbart efter prøvens afslutning, får du resultatet af den sagkyndige. Var prøven så ringe at det medførte resultatet ”ikke-bestået”, skal du have oplyst hvilke fejl der var begået under køreprøven.
 

Jeg bestod den praktiske prøve, hvornår får jeg kørekortet?

Består du køreprøven, får du straks et midlertidigt kørekort med en gyldighed på 2-3 måneder. Det rigtige kørekort kommer med posten efter 2-3 uger.
 

Jeg bestod ikke den praktiske prøve, hvad så nu?

Hvis du dumper til køreprøven, så skal du indstilles til en køreprøve igen og det koster dig et nyt prøvegebyr. I visse tilfælde vil kørelæren kræve, at du gennemføre flere kørelektioner, så du kan nå at træne de ting der gik galt, før du skal op til en ny praktisk prøve.

Du skal være opmærksom på at under visse tilfælde, kan en ringe eller utilfredsstillende køreprøve have konsekvenser for dine andre kørekort. Der kan blive stillet krav om, at du skal aflægge en praktisk prøve for at beholde kørekort til andre kategorier.

66. Består ansøgeren ikke den praktiske prøve på grund af manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller på grund af ringe kørefærdighed, afgør politiet efter reglerne i § 101, om ansøgeren skal aflægge en kontrollerende køreprøve for at bevare et eventuelt allerede erhvervet kørekort til andre kategorier.

 

Kilder